• (đổi hướng từ Merest)
  /miə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) ao; hồ

  Tính từ

  Chỉ là, chẳng qua
  he is a mere boy
  nó chỉ là một đứa trẻ con
  at the mere thought of it
  chỉ mới nghĩ đến điều đó
  the merest something
  vật nhỏ nhất; vật chẳng đáng kể chút nào
  the merest noise in the bushes is enough to startle him
  chỉ một tiếng động nhỏ nhất trong bụi cây cũng đủ làm ông ta giật mình

  Chuyên ngành

  Y học

  đốt, khúc, phần, đoạn

  Kỹ thuật chung

  hồ
  giới hạn
  ao

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X