• Đo lường & điều khiển

  phản hồi tiêu cực

  Giải thích EN: Feedback that is 180° out of phase with the input signal in order to decrease amplification and stabilize it in relation to time and frequency, resulting in a reduction in noise and distortion. Also, INVERSE FEEDBACK, REVERSE FEEDBACK, STABILIZED FEEDBACK.. Giải thích VN: Một phản hồi lệch pha 180° với tín hiệu đầu vào nhằm giảm độ khuyếch đại và ổn định nó liên quan tới thời gian và tấn số, làm giảm âm tiếng ồn và sự biến dạng.

  Kỹ thuật chung

  hồi tiếp âm
  negative feedback amplifier
  máy khuếch đại hồi tiếp âm
  negative feedback circuit
  mạch hồi tiếp âm
  hồi tiếp ngược
  liên hệ ngược âm
  phản hồi âm
  sự hồi tiếp âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X