• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự chạy không, sự không tải

  Điện lạnh

  không (phụ) tải
  no-load voltage
  điện áp không (phụ) tải

  Kỹ thuật chung

  không tải
  load no-load ratio
  tỷ số tải-không tải
  measurement of the harmonics of the no-load current
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  no load diagram
  sự đồ không tải
  no load impedance
  tổng trở không tải
  no load voltage
  điện thế không tải
  no-load channel
  đặc tính không tải
  no-load characteristic
  đặc tính không tải
  no-load characteristic
  đặc trưng không tải
  no-load characteristic
  đặc tuyến không tải
  no-load current
  dòng điện không tải
  no-load current
  dòng không tải
  no-load curve
  đường (cong) không tải
  no-load direct voltage
  điện áp một chiều không tải
  no-load force
  công suất không tải
  no-load line
  đường dây không tải
  no-load loss
  tổn thất không tải
  no-load loss es
  tổn thất (khi chạy) không tải
  no-load operation
  sự vận hành không tải
  no-load operation
  thao tác không tải
  no-load operation
  vận hành không tải
  no-load power
  sức không tải
  no-load release electromagnet
  nam châm điện cắt không tải
  no-load runner
  sự chạy không tải
  no-load speed
  tốc độ không tải
  no-load start
  sự khởi động không tải
  no-load test
  sự thử không tải
  no-load test
  thử không tải
  no-load voltage
  điện áp không tải
  no-load voltage
  thế hiệu không tải
  run on no load
  chạy không tải
  running on no load
  sự chạy không tải
  running on no load
  sự hành trình không tải
  running with no-load
  chạy không tải

  Cơ - Điện tử

  Sự chạy không, (adj) chạy không, không tải

  Xây dựng

  sự chạy không, sự không tải, chạy không, không tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X