• (đổi hướng từ Leased)
  /li:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hợp đồng cho thuê (bất động sản)
  to take a house on a lease of several years
  thuê một căn nhà có ký hợp đồng trong nhiều năm
  long lease
  hợp đồng cho thuê dài hạn
  to put out to lease
  đem cho thuê
  on a lease
  được cho thuê theo hợp đồng
  to take (have, get) a new lease of life
  lại hoạt động, lại vui sống (sau khi ốm nặng hay sau khi một việc lo buồn)

  Ngoại động từ

  Cho thuê; thuê

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuê hợp đồng

  Kinh tế

  cho thuê
  building lease
  hợp đồng cho thuê có xây dựng
  buy-build-sell-lease transaction
  nghiệp vụ mua -xây dựng-bán-cho thuê
  derivative lease
  cho thuê lại
  determination of a lease
  sự mãn hạn hợp đồng cho thuê
  duration of a lease
  thời gian cho thuê
  emphyteutic lease
  sự cho thuê lâu dài
  farming lease
  hợp đồng cho thuê ruộng đất
  finance lease
  cho thuê cấp vốn
  finance lease
  cho thuê vốn
  finance lease
  sự cho thuê tài chính
  financial lease
  hợp đồng cho thuê tài chính
  gross lease
  cho thuê mộc
  gross lease
  cho thuê thô
  ground lease
  hợp đồng cho thuê ruộng đất
  head lease
  hợp đồng cho thuê chính
  head lease
  sự cho thuê chính
  head-lease
  hợp đồng chính chủ cho thuê
  house lease
  hợp đồng (cho) thuê nhà
  international lease
  sự cho thuê quốc tế
  lease broker
  người môi giới cho thuê
  lease financing
  cho thuê với quyền được mua
  lease financing
  sự cho thuê với quyền được mua
  lease financing
  sự cho thuê vốn
  lease insurance
  bảo hiểm cho thuê
  leveraged lease
  hợp đồng cho thuê có vốn vay
  long lease
  hợp đồng cho thuê dài hạn
  net lease
  hợp đồng cho thuê ròng
  ninety-nine-year lease
  hợp đồng cho thuê lâu dài
  renew a lease
  tái tục một hợp đồng cho thuê
  renewal of a lease
  sự tái tục một hợp đồng cho thuê
  sub-lease
  việc cho thuê lại
  sublease (sub-lease)
  cho thuê lại
  sublease (sub-lease)
  cho thuê thứ cấp
  sublease (sub-lease)
  sự cho thuê lại
  tax-oriented lease
  hợp đồng cho thuê nghiêng lợi thế về thuế
  term of a lease
  thời hạn cho thuê
  under lease
  cho thuê lại
  được thuê
  hợp đồng cho thuê bất động sản
  hợp đồng thuê mướn
  assignment of lease
  sự chuyển nhượng hợp đồng thuê mướn
  total lease obligation
  tổng số nợ trong hợp đồng thuê mướn
  hợp đồng thuê mướn (bất động sản)
  thuê được
  thuê
  abandoned lease cost
  phí tổn hợp đồng thuê đã bãi bỏ
  assignment of lease
  sự chuyển nhượng hợp đồng thuê mướn
  brokerage lease
  hợp đồng thuê môi giới
  building lease
  hợp đồng cho thuê có xây dựng
  buy-build-sell-lease transaction
  nghiệp vụ mua -xây dựng-bán-cho thuê
  cancelable lease
  hợp đồng thuê có thể hủy bỏ
  capital lease
  sự thuê vốn
  capital lease
  thuê vốn
  concurrent lease
  hợp đồng thuê ký gửi (khi hợp đồng đã ký trước chưa hết hạn)
  consolidation by lease
  sự hợp nhất thuê mướn
  contract of lease
  hợp đồng thuê
  derivative lease
  cho thuê lại
  derivative lease
  sự thuê lại
  determination of a lease
  sự mãn hạn hợp đồng cho thuê
  direct financial lease
  thuê tài chính trực tiếp
  dry lease
  hợp đồng thuê xe trơn
  duration of a lease
  thời gian cho thuê
  emphyteutic lease
  sự cho thuê lâu dài
  expiration of a lease
  sự hết hạn hợp đồng thuê
  farming lease
  hợp đồng cho thuê ruộng đất
  finance lease
  cho thuê cấp vốn
  finance lease
  cho thuê vốn
  finance lease
  sự cho thuê tài chính
  financial lease
  hợp đồng cho thuê tài chính
  flat lease
  hợp đồng thuê trả tiền theo kỳ
  full repairing lease
  người thuê chịu chi phí đầy đủ
  full repairing lease
  người thuê chịu chi phí sửa chữa
  gross lease
  cho thuê mộc
  gross lease
  cho thuê thô
  gross lease
  hợp đồng thuê gộp
  ground lease
  hợp đồng cho thuê ruộng đất
  head lease
  hợp đồng cho thuê chính
  head lease
  sự cho thuê chính
  head-lease
  hợp đồng chính chủ cho thuê
  hold on (a) lease (to...)
  thuê mướn
  hold on lease
  thuê mướn
  house lease
  hợp đồng (cho) thuê nhà
  house lease
  phí thuê nhà
  house lease
  sự thuê nhà ở
  inception of lease
  ngày khởi đầu thuê
  international lease
  sự cho thuê quốc tế
  lease agreement
  hợp đồng thuê mướn
  lease broker
  người môi giới cho thuê
  lease charges
  phí thuê mướn
  lease financing
  cho thuê với quyền được mua
  lease financing
  sự cho thuê với quyền được mua
  lease financing
  sự cho thuê vốn
  lease hold property
  tài sản thuê
  lease insurance
  bảo hiểm cho thuê
  lease purchase
  chế độ thuê mua
  lease renewal
  tiền hoa hồng thuê nhà
  lease renewal right
  quyền thuê (bất động sản)
  lease renewal right
  quyền thuê tiếp
  lease rent
  tiền thuê đất
  lease term
  thời hạn thuê
  lease-back
  bán rồì thuê lại
  lease-back
  sự nhượng thuê
  lease-back
  sự thuê lại (tài sản đã bán)
  lease-option agreement
  hợp đồng thuê với quyền chọn mua
  lease-purchase agreement
  hợp đồng thuê mua
  lend-lease
  sự thuê vay
  Lend-lease Act
  đạo luật thuê vay
  let on lease
  cho thuê
  leveraged lease
  hợp đồng cho thuê có vốn vay
  loan lease
  thuê dài hạn
  long lease
  hợp đồng cho thuê dài hạn
  long lease
  sự thuê dài hạn
  master lease
  hợp đồng thuê gốc
  mining lease
  quyền thuê mỏ
  money-over-money lease
  sự thuê tiền trên tiền
  net lease
  hợp đồng cho thuê ròng
  net lease
  hợp đồng thuê tịnh
  ninety-nine-year lease
  hợp đồng cho thuê lâu dài
  non-cancelable lease
  hợp đồng thuê không thể hủy bỏ
  occupational lease
  hợp đồng thuê chiếm dụng định kỳ
  oil and gas lease
  sự thuê khu khai thác dầu và hơi thiên nhiên
  open-end lease
  hợp đồng thuê ngỏ
  operating lease
  sự thuê doanh nghiệp
  operating lease
  sự thuê khai thác
  operating lease
  sự thuê ngắn hạn một tài sản như xe hơi, máy móc
  operating lease
  sự thuê vận hành
  operating lease
  thuê khai thác
  operating lease
  thuê vận hành
  perpetual lease
  quyền thuê suốt đời
  premium for lease
  tiền cọc thuê
  price of a lease
  giá thuê
  renew a lease
  tái tục một hợp đồng cho thuê
  renewal of a lease
  sự tái tục một hợp đồng cho thuê
  repairing lease
  bên thuê chịu (phí) sửa chữa
  repairing lease
  bên thuê chịu phí sửa chữa
  repairing lease
  hợp đồng (người) thuê tự chịu phí sửa chữa
  right of lease
  quyền thuê
  sale and lease back
  bán rồi thuê lại
  short lease
  hợp đồng thuê ngắn hạn
  short lease
  thuê ngắn hạn
  straight lease
  sự thuê mướn trực tiếp
  sub-lease
  việc cho thuê lại
  sublease (sub-lease)
  cho thuê lại
  sublease (sub-lease)
  cho thuê thứ cấp
  sublease (sub-lease)
  sự cho thuê lại
  sublease (sub-lease)
  thuê lại (một căn hộ)
  surrender of lease
  sự bãi bỏ đồng thuế
  surrender of lease
  sự bãi bỏ hợp đồng thuê
  take on lease (afarm)
  thuê mướn
  tax-oriented lease
  hợp đồng cho thuê nghiêng lợi thế về thuế
  term of a lease
  thời hạn cho thuê
  term of a lease
  thời hạn thuê
  to take a lease
  thuê theo hợp đồng
  total lease obligation
  tổng số nợ trong hợp đồng thuê mướn
  true lease
  hợp đồng thuê đúng tiêu chuẩn
  under lease
  cho thuê lại
  unexpired lease
  hợp đồng chưa thuê quá hạn
  unexpired lease
  hợp đồng thuê chưa quá hạn
  vendor lease
  hợp đồng thuê của người bán
  wet lease
  hợp đồng thuê bao trọn
  wet lease
  hợp đồng thuê ướt
  wet lease
  sự thuê trọn bộ tàu/thuyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  sell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X