• /in´geidʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã đính ước, đã hứa hôn
  Được giữ trước, có người rồi (xe, chỗ ngồi...)
  Mắc bận, bận rộn
  Đang giao chiến, đang đánh nhau (quân lính)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  được gắn vào tường

  Giải thích EN: Of a member, built so as to be or appear attached to a wall or other structure before which it stands. Thus, engaged column.

  Giải thích VN: Tính chất của một bộ phận được xây để đính vào tường hay cấu trúc khác.

  Kỹ thuật chung

  được ăn khớp
  được gắn vào
  được khớp nhau
  được khớp vào
  được vào khớp
  lẩn
  giả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X