• Cơ khí & công trình

  sự bịt kín dầu
  vòng đệm chặn dầu

  Hóa học & vật liệu

  sự bít kín bằng dầu

  Ô tô

  phớt dầu (nhớt)

  Kỹ thuật chung

  đệm kín dầu
  nút bịt bằng dầu

  Giải thích EN: 1. a device that prevents the return of oil into one part of a system once it passes to another part.a device that prevents the return of oil into one part of a system once it passes to another part.2. the use of oil as a seal to prevent the seepage of other fluids into a chamber.the use of oil as a seal to prevent the seepage of other fluids into a chamber. Giải thích VN: 1. một thiết bị nhằm ngăn không cho dầu quay lại một bộ phận của hệ thống khi nó đã qua bộ phận khác 2.việc sử dụng dầu như một nút bịt nhằm ngăn chặn sự thấm của chất lỏng khác vào khoang máy.

  van dầu
  vòng bít
  vòng bít dầu

  Xây dựng

  đệm kín dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X