• /ˈsipɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rỉ ra, sự thấm qua; quá trình rỉ ra, quá trình thấm qua
  some seepage
  một ít rò rỉ
  Chất lỏng rỉ ra; lượng rỉ ra

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự rò rỏ

  Xây dựng

  sự nước rỉ ra

  Kỹ thuật chung

  rỉ
  sự hở
  sự ngấm qua
  sự rò
  sự rò rỉ dầu
  sự thẩm lậu
  sự thấm qua
  seepage from reservoir
  sự thấm qua bể
  sự thấm ra
  thấm
  anti-seepage
  không thấm nước
  anti-seepage
  sự chống thấm
  anti-seepage cofferdam
  đê quai không thấm nước
  asphalt seepage
  sự thấm rỉ atphan
  capillary seepage
  dòng thấm mao dẫn
  capillary seepage
  sự thấm mao dẫn
  coefficient of seepage
  hệ số thấm
  effluent seepage
  sự thấm của nước thải
  ground water seepage
  sự thấm (của) nước dưới đất
  path of seepage
  đường thấm
  recharge by seepage of stream
  sự bổ sung do dòng chảy thấm qua
  seepage analysis
  nghiên cứu độ thấm
  seepage analysis
  sự phân tích thấm
  seepage analysis
  tính toán thấm
  seepage area
  vùng thấm
  seepage bed
  tầng thấm
  seepage coefficient
  hệ số thấm
  seepage discharge
  lưu lượng thấm
  seepage face
  mặt nước thấm qua
  seepage flow
  dòng chảy thấm qua
  seepage flow
  dòng thấm
  seepage force
  lực thấm
  seepage force
  áp lực thấm
  seepage from reservoir
  sự thấm qua bể
  seepage gallery
  hầm thấm nước
  seepage hydraulicking
  thủy lực học dòng thấm
  seepage intensity coefficient
  hệ số thấm
  seepage lose
  sự mất mát do thấm
  seepage loss
  sự mất mát do thấm
  seepage net
  lưới thấm
  seepage of filtration
  đường thấm
  seepage path
  đường thấm
  seepage pipe
  ống đo áp thấm
  seepage pit
  giếng thấm (để tiêu nước)
  seepage plane
  mặt thấm
  seepage pressure
  áp lực thấm
  seepage regime
  chế độ thấm
  seepage treatment
  sự xử lý thấm
  seepage trench
  hào thấm nước
  seepage tube
  ống đo cột thấm
  seepage uplift
  áp lực thấm ngược
  seepage uplift
  phản lực thấm
  seepage value
  trị số thấm
  seepage velocity
  tốc độ thấm
  seepage velocity
  vận tốc thấm
  seepage water
  nước thẩm lậu
  seepage water drainage
  sự tháo nước rỉ thấm
  seepage water drainage
  sự tiêu nước thấm
  steady seepage flow
  dòng thấm ổn định
  steady state seepage flow
  dòng thấm ổn định
  three dimensional seepage flow
  dòng thấm ba chiều
  three-dimensional seepage flow
  dòng chảy thấm ba chiều
  three-dimensional seepage test
  thí nghiệm thấm ba chiều
  two dimensional seepage flow
  dòng thấm hai chiều dọc
  two-dimensional seepage flow
  dòng chảy thấm hai chiều
  underground seepage analysis
  tính toán thấm trong đất
  underground seepage face
  mặt và cửa dòng thấm ngầm
  underground seepage flow
  dòng thấm dưới đất
  underground seepage flow
  dòng thấm ngầm
  water seepage
  sự thấm nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X