• /´ɔpə¸tju:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp, thích hợp
  Đúng lúc, phải lúc
  an opportune intervention
  sự can thiệp đúng lúc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X