• (đổi hướng từ Victims)
  /'viktim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nạn nhân (người, loài vật, đồ vật bị thương, bị giết do sự thiếu cẩn thận, tội ác, bất hạnh)
  to fall a victim to disease
  bị chết bệnh
  many pets are victims of overfeeding
  nhiều con vật yêu quý là nạn nhân của việc cho ăn quá độ
  (nghĩa bóng) người bị lừa, người bị phỉnh, nạn nhân
  the victim of one's own ambition
  là nạn nhân của tham vọng của chính mình
  the victim of a hoax
  nạn nhân của trò chơi xỏ
  (tôn giáo) vật tế thần
  fall victim (to something)
  không chống nổi, chịu thua, bị vượt qua


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X