• /´aut¸flou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy mạnh ra (của nước); sự đi ra, sự thoát ra, sự chảy ra
  Lượng chảy ra

  Nội động từ

  Chảy mạnh ra

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dòng (chảy) ra

  Kỹ thuật chung

  lượng nước chảy ra
  dòng chảy sản phẩm

  Giải thích EN: The flow of some product out of a process facility or vessel.

  Giải thích VN: Dòng chảy của sản phẩm ra khỏi dây chuyền sản xuất hay ra khỏi tàu.

  lượng chảy ra
  lương chảy thoát
  sự chảy
  sự chảy ra
  sự chảy thoát
  sự thoát
  sự thoát ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X