• /´pæntə¸gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy vẽ truyền (vẽ lại đúng mẫu theo bất cứ tỉ lệ nào)
  Máy truyền tải điện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) mãy vẽ truyền
  electronic pantograph
  máy vẽ truyền điện tử

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cơ cấu vị tự

  Xây dựng

  dụng cụ vẽ truyền
  máy truyền tải điện (của tầu điện)

  Điện lạnh

  khung truyền dẫn

  Kỹ thuật chung

  khung kẹp truyền dẫn
  khung lấy điện

  Giải thích VN: Khung lấy điện từ đường dây cấp điện cho tàu điện hoặc các loại xe điện chạy theo đường ray.

  pantograph signal
  tín hiệu khung lấy điện
  máy truyền tải điện

  Giải thích EN: A device that is mounted on top of an electronic locomotive to transfer electricity from overhead wires. Giải thích VN: Một thiết bị được gắn lên trên một đầu máy điện để truyền tải điện năng từ các dây điện trên mặt đất.

  máy vẽ truyền

  Giải thích EN: A graphical parallelogram-shaped device for copying an existing drawing or pattern. Giải thích VN: Một thiết bị hình bình hành dùng để sao chép một bản vẽ hoặc một mẫu vẽ đã có sẵn.

  electronic pantograph
  máy vẽ truyền điện tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X