• (đổi hướng từ Revolutions)
  /,revə'lu:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xoay vòng; vòng quay; vòng, tua
  revolutions per minute
  số vòng quay mỗi phút
  (toán học); (thiên văn học) sự xoay vòng
  Cuộc cách mạng (nhất là bằng vũ lực, lật đổ một chế độ cai trị)
  the socialist revolution
  cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
  the national democratic revolution
  cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
  Cuộc cách mạng (sự thay đổi hoàn toàn về phương pháp, hoàn cảnh..)
  a revolution in the treatment of cancer
  một cuộc cách mạng trong cách điều trị ung thư
  a technological revolution
  một cuộc cách mạng trong công nghệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quay [sự quay]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự quay tròn, vòng quay

  Toán & tin

  [sự, phép] xoay, quay; sự tiến hoá; (thiên văn ) sự chuyển động vòng quanh
  bipartite revolution
  phép quay song diện

  Điện

  vòng (quay)

  Kỹ thuật chung

  hồi quy
  lập lại
  máy đếm vòng
  revolution counter
  máy đếm vòng quay
  số vòng quay
  revolution counter
  máy đếm số vòng quay
  revolution counter
  máy đếm số vòng quay (động cơ, phụ tùng)
  revolution indicator
  thiết bị chỉ báo số vòng quay
  revolution per minute
  số vòng quay trong một phút
  revolution per minute (rpm)
  số vòng quay mỗi phút
  revolution per minute (RPM)
  số vòng quay một phút
  sự quay
  sự quay vòng
  sự xoay
  sự xoay vòng
  vòng quanh
  sidereal period of revolution (ofa satellite)
  chu kỳ quay vòng (quanh) sao của vệ tinh
  vòng quay
  mean sidereal period of revolution
  chu kỳ trung bình của vòng quay sao
  number of revolution
  số vòng quay
  revolution counter
  bộ đếm vòng quay
  revolution counter
  máy đếm vòng quay
  revolution counter
  máy đếm số vòng quay
  revolution counter
  máy đếm số vòng quay (động cơ, phụ tùng)
  revolution indicator
  đồng hồ đo vòng quay
  revolution indicator
  thiết bị chỉ báo số vòng quay
  revolution per minute
  số vòng quay trong một phút
  revolution per minute
  vòng quay một phút
  revolution per minute
  vòng quay phút
  revolution per minute (rpm)
  số vòng quay mỗi phút
  revolution per minute (RPM)
  số vòng quay một phút
  two-revolution press
  máy in hai vòng quay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anarchy , bloodshed , cabal , coup , coup d

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X