• Hóa học & vật liệu

  kỹ thuật dầu mỏ

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật hóa dầu

  Giải thích EN: A branch of engineering that includes the recovery, production, distribution, and storage of oil, gas, and liquefiable hydrocarbons, as well as exploration for these products. Thus, petroleum engineer. Giải thích VN: Một chuyên ngành kỹ thuật bao gồm khôi phục, sản xuất, phân phối và lưu kho dầu, ga và hydro cacbon hóa lỏng cũng như khai thác các sản phẩm này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X