• (đổi hướng từ Phantoms)
  /ˈfæntəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác fantom

  Danh từ

  Ma, bóng ma
  the legend of the phantom ship
  truyền thuyết về con tàu ma
  (đùa cợt) người hành động như ma
  the phantom cake-eater has been here again !
  cái tay ăn bánh như ma ấy lại đã đến rồi!
  Ảo ảnh, ảo tưởng
  ( định ngữ) hão huyền, ma, không có thực
  phantom pregnancy
  sự có mang tưởng tượng (người phụ nữ lầm tưởng là mình có thai ở một vài biểu hiện)

  Chuyên ngành

  Y học

  ảo ảnh

  Điện

  hình nộm

  Giải thích VN: Một tích chất có tính hấp thụ tia phóng xạ của mô, được dùng để mô phỏng một phần thân thể người. Sự đo phóng xạ tại một điểm ở hình nộm cho phép xác định phóng xạ tại điểm tương ứng ở thân thể người. Các vật liệu được sử dụng cho tia X là sáp ong, masonite (tỷ trọng bằng 1) và nước.

  Điện lạnh

  chất ma

  Kỹ thuật chung

  bóng ma
  ma

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  reality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X