• Kỹ thuật chung

  đèn plasma

  Giải thích EN: A torch used for cutting metals, in which a plasma gas is forced through an arc in a water-cooled tube, with consequent ionization and very high temperatures. Giải thích VN: Một ngọn đèn dùng để cắt kim loại, trong đó khí plasma được ép qua một hồ quang trong một ống làm nguội bằng nước, với sự ion hóa liên tục và nhiệt độ cao.

  Cơ - Điện tử

  Mỏ phun plasma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X