• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bưu điện
  electronic post office
  bưu điện điện tử
  general post office
  tổng cục bưu điện
  POP (PostOffice Protocol)
  giao thức bưu điện
  POP3 (PostOffice Protocol 3)
  giao thức bưu điện 3
  Post Office box address
  địa chỉ hòm thư bưu điện
  Post Office bridge
  cầu đo kiểu bưu điện (một dạng cầu Wheatstone)
  post office bridge box
  hộp cầu điện bưu điện
  Post Office Code Standards Advisory Group (POCSAG)
  Nhóm tư vấn các tiêu chuẩn về mã Bưu điện
  Post Office Protocol (POP)
  giao thức bưu điện
  post-office order
  măng đa bưu điện
  nhà bưu điện

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bưu cục
  bưu điện
  current account with the post office
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  general post office
  bưu điện trung tâm
  general post office
  sở bưu điện
  general post office
  tòa nhà bưu điện trung tâm
  post office account
  tài khoản bưu điện
  post office annuity
  niên kim bưu điện
  post office cheque
  séc bưu điện
  post office cheque account
  séc bưu điện
  post office current account
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  post office directory
  niên giám bưu điện
  post office life insurance
  bảo hiểm nhân thọ giản dị (qua bưu điện)
  Post Office Savings Bank
  ngân hàng tiết kiệm của bưu điện
  post office stamp
  con dấu bưu điện
  post office transfer
  chuyển khoản bưu điện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X