• /´pri:tekst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cớ; lý do, cớ thoái thác, lý do không thành thật
  on (under, upon) the pretext of
  lấy cớ là, lấy lý do là

  Ngoại động từ

  Lấy cớ là; viện lý do là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X