• /pʌb'lɪsətɪ /

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự công khai; sự làm cho thiên hạ biết đến
  to court publicity
  muốn làm cho thiên hạ biết đến
  to give publicity to
  đưa ra công khai, cho thiên hạ biết
  Sự quảng cáo, sự rao hàng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoạt động quảng cáo
  hoạt động rao hàng
  quảng cáo
  advance publicity
  quảng cáo nhử mồi
  consumer loyalty oriented publicity
  quảng cáo để giữ sự trung thành của khách hàng
  counter-productive publicity
  sự quảng cáo bị phản tác dụng
  impact of a publicity campaign
  tác động của một chiến dịch quảng cáo
  mobile publicity
  sự quảng cáo lưu động
  promotion and publicity
  cổ động và quảng cáo
  publicity agency
  hãng quảng cáo
  publicity agent
  người làm quảng cáo
  publicity agent
  người, đại lý quảng cáo
  publicity agent
  nhân viên đại lý quảng cáo
  publicity bureau
  văn phòng quảng cáo
  publicity campaign
  chiến dịch quảng cáo
  publicity department
  phòng quảng cáo
  publicity director
  giám đốc quảng cáo
  publicity expenses
  chi phí quảng cáo
  publicity man
  nhà quảng cáo
  publicity manager
  giám đốc quảng cáo
  publicity material
  đồ dùng quảng cáo
  publicity stunt
  trò quảng cáo
  spate of publicity
  sự trương quảng cáo
  sự quảng cáo trên báo chí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X