• /prə´lifik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mắn (đẻ), sinh sản nhiều, sản xuất nhiều, đẻ nhiều; sai (quả), lắm quả
  prolific rabbits
  những con thỏ mắn đẻ
  prolific trees
  những cây sai quả
  prolific growth
  phát triển sung mãn
  Sáng tác nhiều (nhà văn, hoạ sĩ..)
  a prolific writer
  nhà văn viết nhiều
  a controversy prolific of evil consequences
  một cuộc tranh luân gây nhiều hậu quả xấu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sản xuất nhiều
  sinh sản nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X