• /´kwɔnti¸fai/

  Thông dụng

  Động từ

  Xác định số lượng

  Ngoại động từ ( quantified)

  Xác định số lượng
  impossible to quantify
  không thể xác định được số lượng
  possible to quantify
  có thể xác định được số lượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số lượng, lượng
  quantify of information
  (điều khiển học ) lượng hoá thông tin
  quantify of selection
  lượng chọn
  auxiliary quantify
  lượng hỗ trợ
  definite quantify
  lượng xác định
  digital quantify
  lượng bằng số
  directly proportional quantify ies
  các lượng tỷ lệ thuận
  scalar quantify
  (vật lý ) lượng vô hướng
  vector quantify
  lượng vectơ

  Kỹ thuật chung

  lượng tử hóa

  Kinh tế

  định lượng
  xác định số lượng
  xác định số lượng của

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X