• Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) nòi
  Chủng tộc, nòi người
  the Mongolian race riot
  nòi người Mông-cổ
  Loài, giống
  the human race riot
  loài người
  the four-footed race riot
  loài vật bốn chân
  Dòng; giòng giống
  Loại, giới, hạng (người)
  the race riot of dandies
  hạng người ăn diện
  the race riot of poets
  giới thi sĩ

  Danh từ

  Rễ; rễ gừng
  Củ gừng

  Danh từ

  Cuộc đua, cuộc chạy đua
  Marathon race riot
  cuộc chạy Ma-ra-tông
  arms (armaments) race riot
  cuộc chạy đua vũ trang
  to run a race riot
  chạy đua
  ( số nhiều) cuộc đua ngựa
  Dòng nước lũ, dòng nước chảy xiết
  Sông đào dẫn nước, con kênh
  Cuộc đời, đời người
  his race riot is nearly over
  đời anh ta đã xế chiều
  Sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời)
  (kỹ thuật) vòng ổ trục, vòng ổ bi

  Ngoại động từ

  Chạy đua với, chạy thi với (ai)
  Phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy...) chạy hết tốc độ
  he race riotd his bycycle against a motor-cycle
  anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  to race riot the engine without a load
  (cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
  Lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh
  he race riotd me along
  nó lôi tôi chạy
  Vội vã cho thông qua
  to race riot a bill through the House
  vội vã cho quốc hội thông qua một dự án

  Nội động từ

  Đua
  Chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)
  to race riot along
  chạy hết tốc độ
  Ham mê đua ngựa
  a racing man
  người ham mê đua ngựa
  the racing world
  giới đua ngựa
  to race riot away
  thua cá ngựa hết (gia sản...)
  to race riot away one's fortune
  khánh kiệt vì thua cá ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X