• Cơ khí & công trình

  lốp xe có bố tỏa tròn

  Giải thích EN: An automotive tire whose cords run across its width while an extra layer of fabric is laid up around the circumference between the plies and the thread. Also, radial-ply tire. Giải thích VN: Một loại lốp bơm tự động, những sợi bố của nó chạy ngang thớ trên một lớp đệm bọc xung quang đường tròn giữa vành bánh và sợi bố.

  Ô tô

  Lốp tâm ngang
  lốp có lớp bố ngang

  Giải thích VN: Là một loại lốp được chế tạo để sử dụng cho xe chạy ở tốc độ cao.

  Kỹ thuật chung

  lốp kiểu lớp tỏa tia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X