• (đổi hướng từ Railings)
  /´reiliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rào chắn (bằng sắt hoặc gỗ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rào chắn

  Giải thích EN: 1. a bannister or support for a staircase.a bannister or support for a staircase.2. a balustrade.a balustrade.3. a wooden edge surrounding a plywood panel.a wooden edge surrounding a plywood panel..

  Giải thích VN: 1. một trụ lan can hay trụ chống của cầu thang 2. lan can 3. một hàng rào gỗ bao quanh một panen bằng gỗ dán.

  panel-typed railing
  rào chắn vệ đường
  safety railing
  hàng rào chắn an toàn
  traffic railing
  hàng rào chắn (bảo vệ đường xe chạy trên cầu)
  thanh chắn bảo vệ
  platform railing
  thanh chắn bảo vệ hiểm

  Kỹ thuật chung

  lan can
  hàng rào
  rigid railing
  hàng rào cứng
  safety railing
  hàng rào chắn an toàn
  semi-rigid railing
  hàng rào nửa cứng
  traffic railing
  hàng rào chắn (bảo vệ đường xe chạy trên cầu)
  thanh tựa
  tường chắn mái
  tường phòng hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X