• (đổi hướng từ Raptures)
  /'ræptʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sung sướng vô ngần, trạng thái mê ly
  to be in raptures; to go into raptures
  sung sướng vô ngần, trong trạng thái mê ly
  Trạng thái say mê
  to gaze with rapture at
  say mê nhìn
  ( số nhiều) sự mê ly, phấn khích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X