• /ren´diʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thể hiện, sự biểu hiện, sự diễn xuất (kịch, (âm nhạc), hội hoạ)
  Sự dịch
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đầu hàng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn
  additional physical rendition (PDPR)
  biểu diễn vật lý bổ sung
  graphic rendition
  biểu diễn đồ họa
  physical rendition
  biểu diễn vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X