• /ri'dju:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) chất khử
  (vật lý) máy giảm; cái giảm tốc; cái giảm áp
  (nhiếp ảnh) máy thu nhỏ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) cái biến đổi
  data reducer
  cái biến đổi các dữ kiện

  Cơ - Điện tử

  Bộ giảm tốc, bộ giảm áp, van giảm áp

  Hóa học & vật liệu

  bộ giảm
  vi sinh vật khử

  Vật lý

  máy thu ảnh

  Xây dựng

  cái giảm tốc áp
  chi tiết chuyển tiếp
  chi tiết ghép nối tiếp (thép tôn)
  máy giảm
  máy thu nhỏ

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi
  bộ giảm tốc
  gear reducer
  bộ giảm tốc bánh răng
  bộ thu nhỏ

  Giải thích EN: A threaded fitting that is larger at one end than at the other. Also, reducer design.. Giải thích VN: Sự lắp ráp bằng ren có một đầu lớn hơn đầu kia. Còn gọi là: reducer design..

  chất khử
  chất khử ôxi
  chất pha loãng
  giảm áp
  gas pressure reducer
  thiết bị giảm áp lực khí
  gas-pressure reducer
  van giảm áp khí
  pilot controlled pressure reducer
  máy giảm áp có bộ điều khiển
  pressure reducer
  bộ giảm áp
  pressure reducer
  bộ giảm áp suất
  pressure reducer
  bộ phân giảm áp lực
  pressure reducer
  bộ phận giảm áp lực
  pressure reducer
  máy giảm áp
  pressure reducer
  van giảm áp
  reducer redistribution
  bộ giảm áp
  refrigerant pressure reducer
  bộ giảm áp môi chất lạnh
  vacuum reducer valve (VRV)
  van giảm áp thấp
  ống nối chuyển tiếp
  ống nối trung gian
  thiết bị giảm tốc
  tác nhân khử
  van giảm áp
  gas-pressure reducer
  van giảm áp khí
  vacuum reducer valve (VRV)
  van giảm áp thấp

  Kinh tế

  chất làm giảm
  thiết bị khử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X