• (đổi hướng từ Reefs)
  /riːf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá ngầm
  (địa lý,địa chất) vỉa quặng vàng; mạch quặng
  (hàng hải) mép buồm
  to take in a reef
  xếp (cuốn) mép buồm lại; (nghĩa bóng) hành động thận trọng
  to let out a reef
  tháo (cởi) mép buồm

  Ngoại động từ

  Cuốn mép (buồm) lại
  Thu ngắn (cột buồm...)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  gờ quặng
  ám tiêu san hô

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cuốn mép buồn
  mép buồm
  reef cringle
  vòng đầu dây mép buồm (thuyền buồm)
  thu ngắn cột buồm (thuyền buồm)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ám tiêu
  alga reef
  ám tiêu tảo
  back reef
  ám tiêu sau
  back reef
  mặt sau của ám tiêu
  bank reef
  bãi ám tiêu ngầm
  barrier reef
  ám tiêu chắn
  coral reef
  ám tiêu san hô
  emerged reef
  ám tiêu nổi
  fare reef
  mặt trước của âm tiêu
  limestone reef
  ám tiêu đá vôi
  live reef
  ám tiêu sống
  patch reef
  ám tiêu khối
  platform reef
  ám tiêu nền
  productive reef
  ám tiêu sinh sản
  reef belt
  đai ám tiêu
  reef breccia
  dăm kết ám tiêu
  reef edge
  gờ của ám tiêu
  reef facies
  tướng ám tiêu
  reef flat
  mặt ám tiêu
  reef growth
  sự lớn của ám tiêu
  reef limestone
  đá vôi ám tiêu
  serpula reef
  ám tiêu dạng rắn
  submerged reef
  ám tiêu ngầm
  table reef
  ám tiêu mặt bàn

  Nguồn khác

  • reef : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đá ngầm (ngang mặt nước)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đá ngầm
  barrier reef
  đá ngầm chắn
  barrier reef
  đá ngầm chắn ngang
  coral reef
  đá ngầm san hô
  encircling reef
  đá ngầm bao
  fringing reef
  đá ngầm ven bờ
  shore reef
  đá ngầm sát bờ biển
  mạch quặng
  reef core
  lõi khoan mạch quặng
  rạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X