• /ri´nju:əl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phục hồi, sự khôi phục, sự tái sinh
  urban renewal
  việc quy hoạch lại thành phố
  Sự thay mới, sự đổi mới
  Sự làm lại, sự nối lại, sự nhắc lại, sự tiếp tục lại
  Sự gia hạn
  the renewal date
  (thuộc ngữ) ngày gia hạn (mượn sách..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hồi phục

  Kỹ thuật chung

  sự đổi mới
  sự hồi phục
  sự tái sinh
  sự thay mới
  air renewal
  sự thay mới không khí

  Kinh tế

  canh tân
  gia hạn
  sự đổi mới
  sự gia hạn
  sự làm lại
  tái hiệu lực hóa
  thay mới
  tiếp tục hữu hiệu
  tiếp tục lại
  triển hạn
  note renewal
  sự triển hạn phiếu khoán
  renewal premium
  phí bảo hiểm triển hạn
  renewal receipt
  biên nhận bảo hiểm triển hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X