• /ri'neisəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phục hưng
  ( the Renaissance) thời kỳ Phục hưng (thời kỳ làm sống lại (nghệ thuật) và (văn học) ở (thế kỷ) 14, 15 và 16, dựa trên các hình thức cổ điển)
  ( Renaissance) ( định ngữ) (thuộc) thời kỳ Phục hưng
  renaissance art
  nghệ thuật thời Phục hưng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Kiến trúc Phục hưng

  Giải thích EN: The rebirth of classical style and forms of architecture that occurred during this cultural period, originating in Italy in the 1400s and spreading to the rest of Europe in the following century. (Froma Medieval French term meaning "rebirth;" literally, "to be born again.").

  Giải thích VN: Sự hồi sinh của phong cách cổ điển và hình thành thịnh hành trong suốt thời kỳ văn hóa này, bắt nguồn từ Italia trong những năm thuộc thế kỷ thứ 14 và trải dài đến hết thế kỷ thứ 15 (trong ngôn ngữ của người Pháp cổ, nó có nghĩa là "hồi sinh", "tái sinh").

  phong cách phục hưng
  thời kỳ phục hưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X