• (đổi hướng từ Restarting)
  /ri:´sta:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lại bắt đầu, lại khởi đầu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự khởi động lại
  normal restart
  sự khởi động lại chuẩn

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu lại
  khởi động lại
  auto-restart
  tự khởi động lại
  automatic restart
  khởi động lại tự động
  configuration restart
  khởi động lại cấu hình
  emergency restart
  khởi động lại khẩn
  normal restart
  khởi động lại chuẩn
  normal restart
  sự khởi động lại chuẩn
  power restart
  khởi động lại nguồn
  recovery and restart
  hồi phục và khởi động lại
  restart condition
  điều kiện khởi động lại
  restart data set
  tập dữ liệu khởi động lại
  restart instruction
  lệnh khởi động lại
  restart object name
  tên đối tượng khởi động lại
  restart phase
  giai đoạn khởi động lại
  restart phase
  pha khởi động lại
  restart point
  điểm khởi động lại
  restart request packet
  bó yêu cầu khởi động lại
  restart routine
  thủ tục khởi động lại
  restart sequence
  chuỗi thao tác khởi động lại (động cơ tên lửa)
  system restart
  khởi động lại hệ thống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X