• /´restiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không yên, bồn chồn
  Khó bảo, khó dạy; ngang bướng, cứng đầu cứng cổ (người)
  Bất kham, khó dạy (ngựa)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  calm , collected , patient , relaxed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X