• /¸teknə´lɔdʒikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác technologic

  Như technologic

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc công nghệ, thuộc công nghệ học

  Kỹ thuật chung

  công nghệ
  Technical/Technological Assistance Program (TAP)
  Chương trình trợ giúp kỹ thuật/Công nghệ
  technological analysis
  sự khảo sát công nghệ
  technological aperture
  lỗ (chừa) công nghệ
  technological breakthrough
  sự đột phá công nghệ
  technological cycle
  chu kỳ công nghệ
  technological designing
  sự thiết kế công nghệ
  technological influencing factor
  tác động công nghệ
  technological innovation
  cách tân về công nghệ
  technological innovation
  đổi mới công nghệ
  technological load
  tải trọng công nghệ
  technological opening
  lỗ (chừa) công nghệ
  technological process
  quy trình công nghệ
  technological set
  tổ công nghệ
  technological ventilation
  sự thông gió công nghệ
  kỹ thuật
  normative and technological documentation
  tài liệu kỹ thuật tiêu chuẩn
  normative and technological documentation
  văn bản kỹ thuật tiêu chuẩn
  Technical/Technological Assistance Program (TAP)
  Chương trình trợ giúp kỹ thuật/Công nghệ
  technological constraint
  giới hạn kỹ thuật
  technological process
  quá trình kỹ thuật

  Kinh tế

  công nghệ
  technological change
  sự thay đổi công nghệ
  technological dualism
  chế độ nhị nguyên công nghệ
  technological external effects
  ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ
  technological external effects
  ảnh hưởng từ bên ngoài về công nghệ
  technological external effects
  ngoại ứng công nghệ
  technological external effects
  những ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ
  technological process of cargo-handling
  quy trình công nghệ bốc dỡ (hàng hóa)
  technological unemployment
  thất nghiệp do (cải tiến) công nghệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X