• /´sɔ:lt¸bɔks/

  Xây dựng

  nhà theo kiểu saltbox (hộp đựng muối)

  Giải thích EN: A wood frame house with two stories in front and one behind, and a gabled roof whose rear slope is much longer than its front slope. Also, saltbox house. Giải thích VN: Một nhà khung gỗ với hai tầng phía trước và một tầng phía sau và một mái hồi, sườn dốc phía sau phải dài hơn sườn dốc phía trước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X