• (đổi hướng từ Salving)
  /sælv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc mỡ; sáp
  lip-salve
  sáp môi
  Dầu hắc ín
  Điều an ủi, điều làm yên tâm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời xoa dịu

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) xoa thuốc mỡ
  Bôi đen; đánh dấu (cừu, súc vật)
  An ủi, xoa dịu (sự đau đớn, lòng tự ái...)
  Hoà giải (mâu thuẫn); giữ gìn bảo vệ (danh dự của ai); giải quyết (khó khăn); làm tan (sự nghi ngờ)
  Cứu khỏi tàu đắm; cứu khỏi hoả hoạn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dầu cao
  thuốc mỡ

  Y học

  pomat đặc, thuốc nữ đặc

  Kinh tế

  cứu hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X