• /´mɔli¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm giảm đi, làm bớt đi, làm dịu đi, làm nguôi đi, xoa dịu
  to mollify someone's anger
  làm nguôi cơn giận của ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm (cho) mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X