• /´sænd¸bæg/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm công sự bằng công sự
  Chặn (cửa sổ) bằng bao cát, bịt (lỗ hở) bằng bao cát
  Đánh bằng bao cát

  Danh từ

  Bao cát, túi cát

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bao cát

  Giải thích EN: A bag filled with sand or small debris, used for building pack walls, for filling cavities behind timber, steel, or concrete roadway linings, or for flood control work near weakened dikes, etc.. Giải thích VN: Một cái túi chứa cát hay các mảnh nhỏ để gia cố tường, làm chỗ dựa cho gỗ, thép hay kiểm soát lũ lụt gần các đê kè xung yếu.

  Kinh tế

  chặn bằng bao cát
  chiến thuật trùng trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X