• (đổi hướng từ Cavities)
  /´kæviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ hổng
  (giải phẫu) hố hốc, ổ, khoang
  nasal cavity
  khoang mũi
  cavity wall
  tường hai vách và có khoảng trống giữa hai vách

  Chuyên ngành

  Ô tô

  rãnh gắn cầu chì

  Toán & tin

  cái hốc, lỗ hổng

  Y học

  khoang, ổ

  Kỹ thuật chung

  buồng cộng hưởng
  hố
  chỗ trũng
  hốc
  hốc (được) điều hưởng
  hốc cộng hưởng
  accelerator cavity
  hốc cộng hưởng tăng tốc
  cavity coupling
  ghép hốc cộng hưởng
  cavity frequency meter
  máy đo tần số dùng hốc cộng hưởng
  cavity resonator
  hốc cộng hưởng vi ba
  cavity resonator frequency meter
  hốc cộng hưởng đo tần số
  coaxial cavity
  hốc cộng hưởng đồng trục
  cylindrical cavity
  hốc (cộng hưởng) hình trụ
  high-Q cavity
  hốc (cộng hưởng) Q cao
  laser cavity
  hốc cộng hưởng laze
  microwave cavity
  hốc cộng hưởng vi ba
  microwave resonance cavity
  hốc cộng hưởng vi ba
  optical cavity
  hốc cộng hưởng quang
  resonant cavity
  hốc cộng hưởng vi ba
  tuned cavity
  hốc cộng hưởng vi ba
  tuned resonating cavity
  hốc cộng hưởng được điều hưởng
  hốc vi ba
  khe nứt
  khoang
  amniotic cavity
  khoang màng ối
  cavity varnish
  vécni khoang
  double-cavity mold
  khuôn hai khoang
  double-cavity mold
  khuôn khoang kép
  double-cavity mould
  khuôn hai khoang
  double-cavity mould
  khuôn khoang kép
  ice cavity
  khoang làm (nước) đá
  ice cavity
  khoang làm đá
  ice cavity
  khoang tạo (nước) đá
  ice cavity
  khoang tạo đá
  nasal cavity
  khoang mũi
  độ rỗng
  lỗ
  lỗ hổng
  solution cavity
  lỗ hổng, hang cactơ
  toroidal cavity
  lỗ hổng hình xuyến
  lỗ hổng (vật đúc)
  lỗ rỗng
  cavity wall
  tường có lỗ rỗng
  lỗ khe nứt
  hang
  cavity filling
  sự lấp kín hang động
  solution cavity
  lỗ hổng, hang cactơ
  solution cavity
  hang cactơ
  phần tử cộng hưởng
  rãnh
  rỗ
  túi

  Kinh tế

  hốc

  Địa chất

  hốc, lỗ, khe nứt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X