• /´senʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có cảm giác, có tri giác; có khả năng nhận thức, có khả năng cảm thấy sự vật
  a sentient being
  giống hữu tình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X