• /´saidwə:dz/

  Thông dụng

  Cách viết khác sidewise

  Tính từ & phó từ

  Ngang, tới một bên, hướng tới một bên, từ một bên; sang bên
  to jump sideways
  nhảy sang một bên
  to step sideways
  bước sang một bên
  Nghiêng, có một cạnh ngoảnh về phía trước

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dao động ngang
  sideways market
  thị trường dao động ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X