• (đổi hướng từ Sloshing)
  /slɔʃ/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .slush

  Bùn loãng
  Tiếng bì bõm
  (từ lóng) cú đánh mạnh

  Ngoại động từ

  (từ lóng) đánh đập, giã
  ( + about, around) (thông tục) té, văng, bắn toé; làm cho chuyển động gây thành tiếng
  Đánh (ai)

  Nội động từ

  ( + about, around) (thông tục) óc ách, chuyển động gây thành tiếng (về chất lỏng trong một cái xô)
  slosh about/around (in something)
  lội lõm bõm; lội bì bõm
  slosh something onto something
  vẩy (vôi..) lên một cách cẩu thả

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X