• /weid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lội, sự lội qua

  Nội động từ

  Lội, lội qua
  to wade through the mud
  lội bùn
  to wade across a stream
  lội qua suối
  (nghĩa bóng) làm (việc gì) một cách khó nhọc, làm một cách vất vả
  to wade through a dull book
  vất vả mãi mới đọc hết được quyển sách tẻ nhạt

  Ngoại động từ

  Lội qua
  wade in
  can thiệp vào
  Tấn công dữ dội
  Hăng hái bắt tay vào (việc gì)
  wade into sb/sth
  công kích kịch liệt
  she waded straight into her critics with her opening remarks
  chị ấy kịch liệt công kích thẳng những người chỉ trích mình bằng những nhận xét mở đầu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sông cạn (chỉ có nước vào mùa mưa)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X