• /drentʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Liều thuốc thú y
  Trận mưa như trút nước; trận mưa làm ướt sạch
  to have a drench
  bị mưa ướt sạch
  (từ cổ,nghĩa cổ) liều thuốc lớn; liều thuốc độc

  Ngoại động từ

  Cho uống no nê
  Cho (súc vật) uống thuốc
  Ngâm (da thuộc)
  Làm ướt sũng, làm ướt sạch
  to be drenched with rain
  bị mưa ướt sạch

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mưa rào
  thấm ướt
  tẩm ướt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  dry , parch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X