• /'bændwidθ/

  Cơ khí & công trình

  chiều rộng dải tần

  Ô tô

  băng tần (rađiô)

  Toán & tin

  băng thông
  amplifier bandwidth
  băng thông khuếch đại
  bandwidth factor
  hệ số băng thông
  bandwidth rate
  tỷ lệ băng thông
  bandwidth reduction
  sự giảm băng thông
  effective bandwidth
  băng thông hiệu dụng
  line bandwidth
  băng thông đường truyền
  sound bandwidth
  băng thông âm tần
  sound bandwidth
  băng thông âm thanh
  speech bandwidth
  băng thông thoại
  speech bandwidth
  băng thông tiếng nói
  độ rộng băng tần

  Giải thích VN: Là số đo kích thước dữ liệu có thể truyền qua một liên kết truyền thông. Dữ liệu ảnh thường là những tập hợp dữ liệu lớn, do đó truyền dữ liệu ảnh từ máy tính này sang máy tính khác đòi hỏi độ rộng băng tần cao, nếu không quá trình truyền sẽ chậm. Còn được gọi là lưu tốc truyền (năng suất truyền).

  độ rộng dải tần

  Giải thích VN: Độ rộng dải tần là mức chênh lệnh giữa tần số cao nhất và thấp nhất có trên một kênh truyền thông. Phạm vi tần số này được đo bằng hertz (số vòng trên 1 giây). Ví dụ, các tín hiệu truyền thông dùng trong giao tiếp điện thoại có tần số giọng nói biến thiên từ 400 đến 3400 Hz. Như vậy, độ rộng dãi tần của giọng nói là 3000 Hz. Độ rộng dãi tần thường được dùng để chỉ lưu lượng của một hệ thống, nhưng nó chỉ liên quan gián tiếp đến lưu lượng đó. Tốc độ dữ liệu ( data rate) hay dung năng ( capacity) là một cách tốt hơn để chỉ lượng dữ liệu có thể đi qua một hệ thống. Dung năng của một kênh dữ liệu là số đo tốc độ truyền của nó, thường được đo bằng bps ( bits per second: số bit trên một giây). Độ rộng dãi tần càng lớn thì tốc độ truyền càng cao.

  Xây dựng

  khổ tần số
  giai tần

  Điện lạnh

  bề rộng dải
  frequency bandwidth
  bề rộng dải tần

  = Kỹ thuật chung

  A network administrator = 10.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets - D 10.5.0.0[90/205901] via 192.168.1.2, S0/0/0
  A network administrator = router
  A network administrator = 255.255.248.0
  A network administrator = 192.135.250.2
  A network administrator = Issue the no
  A network administrator = NVRAM
  A network administrator = debug ip rip
  A network administrator = enable secret cangetin, fa0/0
  A network engineer = console
  A ping between = One of the default
  A router has = the path...EIGRP
  A router in an = redistribute static
  All routers = The data will...R3-R1-R2
  Based on = The login
  Host A is unable = The Fa0/1
  How many = 5
  If the attached = Issue the
  In a lab = D 172.16.1.0/24 [90/2195456]
  R1 is configured = ospf 1, 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0, 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
  Routers R1 and R2 = The hello and dead
  Routers R1 and R2 = Configure both
  The command = A static, The route
  The command = Negate the
  The hosts that = Configure the R2
  The interfaces = Check the hello
  The network is = A, B, C, F
  Two connected = The dead
  Two routers need = area ID, network
  What is a characteristic = routing updates
  What is the = to encapsulate
  What is the function = used to announce
  What is the meaning = It is the metric
  What is the purpose = limits the
  When connecting = connecting a switch to a switch
  When would = when there is
  Which combination = IP 172.16.32.18, subnet mask 255.255.255.252
  Which feature = Subnet masks
  Which multicast = 224.0.0.10
  Which option = with a routing
  Which protocol = RTP
  Which router = privileged
  Which routing = EIGRP
  Which solution = static routes
  Which statement = RIP uses only
  Which two commands = bandwidth, ip ospf cost
  Which two interface = delay, bandwidth
  Which two locations = flash, TFTP
  Which two statements = Automatic, The EIGRP
  Which two technologies = hold-down, split horizon
  You have been = A network is converged after


  băng tần
  antenna bandwidth
  băng tần ăng ten
  dải tần
  dải thông

  Giải thích VN: Độ rộng dải tần là mức chênh lệnh giữa tần số cao nhất và thấp nhất có trên một kênh truyền thông. Phạm vi tần số này được đo bằng hertz (số vòng trên 1 giây). Ví dụ, các tín hiệu truyền thông dùng trong giao tiếp điện thoại có tần số giọng nói biến thiên từ 400 đến 3400 Hz. Như vậy, độ rộng dãi tần của giọng nói là 3000 Hz. Độ rộng dãi tần thường được dùng để chỉ lưu lượng của một hệ thống, nhưng nó chỉ liên quan gián tiếp đến lưu lượng đó. Tốc độ dữ liệu ( data rate) hay dung năng ( capacity) là một cách tốt hơn để chỉ lượng dữ liệu có thể đi qua một hệ thống. Dung năng của một kênh dữ liệu là số đo tốc độ truyền của nó, thường được đo bằng bps ( bits per second: số bit trên một giây). Độ rộng dãi tần càng lớn thì tốc độ truyền càng cao.

  amplifier bandwidth
  dải thông khuếch đại
  Bandwidth (BW)
  dải thông, độ rộng dải
  Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP,ISDN) (BACP)
  Giao thức điều khiển phân phối dải thông (PPP, ISDN)
  Bandwidth Allocation Protocol (BAP)
  giao thức phân phối dải thông
  bandwidth compression
  sự nén dải thông
  bandwidth expansion
  sự giãn dải thông
  bandwidth rate
  hệ số dải thông
  bandwidth usage
  sử dụng dải thông
  carrier bandwidth
  dải thông sóng mang
  Carson's rule bandwidth
  dải thông theo quy tắc Carson
  channel bandwidth
  dải thông kênh
  chrominance bandwidth
  dải thông màu
  coherence bandwidth
  dải thông phù hợp
  Doppler bandwidth
  dải thông Doppler
  effective bandwidth
  dải thông hiệu dụng
  extended-bandwidth system
  hệ dải thông mở rộng
  frequency bandwidth
  dải thông tần số
  information bandwidth
  dải thông thông tin
  large-signal bandwidth
  dải thông tín hiệu lớn
  laser bandwidth
  dải thông laze
  low-bandwidth
  dải thông thấp
  modulation bandwidth
  dải thông biến điệu
  modulation bandwidth
  dải thông điều chế
  monochrome bandwidth
  dải thông đơn sắc
  necessary bandwidth
  dải thông cần thiết
  noise bandwidth
  dải thông tiếng động
  noise bandwidth
  dải thông tiếng ồn
  nominal bandwidth
  dải thông danh định
  occupied bandwidth
  dải thông bị chiếm
  pulse bandwidth
  dải thông xung
  receiver bandwidth
  dải thông máy thu
  relative bandwidth
  dải thông tương đối
  signal bandwidth
  dải thông tín hiệu
  signal bandwidth
  dải thông tin tín hiệu
  sound bandwidth
  dải thông âm thanh
  spectral bandwidth
  dải thông phổ
  television bandwidth
  dải thông truyền hình
  video bandwidth
  dải thông thị tần
  video bandwidth
  dải thông video

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X