• Xây dựng

  buồng cân bằng
  tháp buồng điều áp
  tháp điều áp

  Điện

  buồng hoãn xung

  Điện lạnh

  thùng tách lỏng
  tăng (bình) tách lỏng

  Kỹ thuật chung

  bể cân bằng
  bể điều áp
  compound surge tank
  bể điều áp hai buồng
  differential surge tank
  bể điều áp vi sai
  restricted orifice surge tank
  bể điều áp có màng cản
  throttled surge tank
  bể điều áp có màng cản
  two-chamber surge tank
  bể điều áp hai ngăn
  bình tách lỏng
  bộ điều áp
  bồn điều áp

  Giải thích EN: A tank placed in a hydraulic system to relieve pressure variations or to handle the highest surge height, similar in function to a standpipe. Giải thích VN: Một chiếc bồn đặt trong một hệ thống thủy lực nhằm điều chỉnh sự thay đổi của áp lực giống như chức năng của một ống nước đứng.

  buồng điều áp
  differential surge tank
  buồng điều áp vi sai
  surge tank with expansion chamber
  buồng điều áp hai ngăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X