• Điện lạnh

  trần giả

  Kỹ thuật chung

  trần treo

  Giải thích EN: In flat ceiling surface fabrication, the use of cross-furring members attached to main structural runners composed of 3/4- to 1.5-inch cold-rolled steel channels, which lie perpendicular to the furring and are suspended from the floor system by heavy galvanized wires. Giải thích VN: Trong chế tạo một bề mặt trần phẳng, việc sử dụng các thanh ván đặt chéo gắn vào một dây cáp có rãnh thép rộng 3/4 đến 1,5 inch nằm vuông góc với tấm ván và được treo vào hệ thống sàn bằng một dây mạ kẽm to.

  suspended ceiling (system)
  hệ trần treo
  suspended ceiling board
  tấm trần treo
  suspended ceiling system
  hệ thống trần treo

  Xây dựng

  trần treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X