• Kỹ thuật chung

  hệ thống chuyển mạch
  Bell Packet Switching System (BPSS)
  Hệ thống chuyển mạch gói của Bell
  Broadband Switching system (BSS)
  hệ thống chuyển mạch băng rộng
  electronic switching system
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic Switching System (ESS)
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic Switching System exchange (ESSX)
  tổng đài của hệ thống chuyển mạch điện tử
  Electronic switching system Program Language (EPL)
  ngôn ngữ lập trình của hệ thống chuyển mạch điện tử
  electronic switching system-ESS
  hệ thống chuyển mạch điện tử
  Integrated Switching System (ISS)
  hệ thống chuyển mạch tích hợp
  LATA Switching System Generic Requirements (Bellcore) (LSSGR)
  Các yêu cầu chung của hệ thống chuyển mạch LATA (Bellcore)
  Loop Switching System (LSS)
  hệ thống chuyển mạch vòng
  MAN Switching System or Mobile Satellite Service (MSS)
  Hệ thống chuyển mạch của MAN hoặc dịch vụ vệ tinh di động
  manual switching system
  hệ thống chuyển mạch bằng tay
  Nodal Switching System (NSS)
  hệ thống chuyển mạch nút
  NSS (nodalswitching system)
  hệ thống chuyển mạch nút
  single-line switching system
  hệ thống chuyển mạch kênh đơn
  space division switching system
  hệ thống chuyển mạch phân khoảng
  Subscriber Switching System (SSS)
  hệ thống chuyển mạch thuê bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X