• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  băng thông rộng

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp truyền thông tín hiệu tương tự (tỷ biến) được đặt trưng bởi dải tần rộng. Tín hiệu này thường được tách chia ra hoặc truyền dồn ( multiplex) để cung cấp cho các đường truyền thông đa kênh. Vì các tín hiệu của máy tính là loại tín hiệu số, nên chúng phải được chuyển đổi bằng một quá trình gọi là biến điệu ( modulation) trước khi chúng được truyền qua mạng tín hiệu tương tự. Một modem sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Hệ thống dải rộng dùng phương pháp truyền tương tự. Vì máy tính là thiết bị số, nên yêu cầu phải có các thiết bị giống như modem ở cả hai đầu cáp truyền để chuyển đối tín hiệu từ số thành tương tự hoặc ngược lại. Truyền thông dải rộng có thể mở rộng cự ly khá xa và hoạt động ở tốc độ rất cao. Mạng dải rộng cũng giống như mạng truyền hình cáp, có thể truyền hai hoặc nhiều kênh cùng một lúc (các kênh khác nhau về tần số). Do đó mạng truyền thông dải rộng có thể thực hiện truyền cả dữ liệu lẫn tiếng.

  broadband network
  mạng băng thông rộng
  broadband transmission
  truyền băng thông rộng

  Kỹ thuật chung

  băng rộng

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp truyền thông tín hiệu tương tự (tỷ biến) được đặt trưng bởi dải tần rộng. Tín hiệu này thường được tách chia ra hoặc truyền dồn ( multiplex) để cung cấp cho các đường truyền thông đa kênh. Vì các tín hiệu của máy tính là loại tín hiệu số, nên chúng phải được chuyển đổi bằng một quá trình gọi là biến điệu ( modulation) trước khi chúng được truyền qua mạng tín hiệu tương tự. Một modem sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Hệ thống dải rộng dùng phương pháp truyền tương tự. Vì máy tính là thiết bị số, nên yêu cầu phải có các thiết bị giống như modem ở cả hai đầu cáp truyền để chuyển đối tín hiệu từ số thành tương tự hoặc ngược lại. Truyền thông dải rộng có thể mở rộng cự ly khá xa và hoạt động ở tốc độ rất cao. Mạng dải rộng cũng giống như mạng truyền hình cáp, có thể truyền hai hoặc nhiều kênh cùng một lúc (các kênh khác nhau về tần số). Do đó mạng truyền thông dải rộng có thể thực hiện truyền cả dữ liệu lẫn tiếng.

  BEX (broadbandexchange)
  trạm điện thoại băng rộng
  Broadband ADSL (BDSL)
  đường dây thuê bao số không đối xứng băng rộng
  Broadband Bearer Capability (BBC)
  khả năng mang tải băng rộng
  Broadband Call Processor (BCP)
  bộ xử lý cuộc gọi băng rộng
  Broadband Code Division Multiple Access (B-CDMA)
  đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng, CDMA băng rộng
  Broadband Communication Network (BCN)
  mạng truyền thông băng rộng
  Broadband Connection Oriented Bearer (BCOB)
  phần tử mang định hướng kết nối băng rộng
  Broadband Connection-Oriented Bearer (ATM) (BCOB)
  dịch vụ truyền tải định hướng nối kết băng rộng
  Broadband Connectionless Bearer Service (ATM) (BCLB)
  Dịch vụ truyền tải phi liên kết băng rộng (trong ATM)
  Broadband Connectionless Data Bearer Service (BCDBS)
  dịch vụ mạng dữ liệu phi kết nối băng rộng
  Broadband Digital Cross-connect System (BDCS)
  hệ thống kết nối chéo số băng rộng
  Broadband Exchange over Trans-European Links (BETEL)
  Tổng đài băng rộng trên các tuyến kết nối xuyên châu Á
  Broadband Geographical Area Network (BGAN)
  mạng băng rộng theo vùng địa lý
  Broadband High Layer Information (BHLI)
  thông tin lớp cao băng rộng
  broadband horn
  loa có dải băng rộng
  Broadband integrated Distributed Star (BIDS)
  mạng tích hợp băng rộng phân bố hình sao
  Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN)
  mạng số liên kết đa dịch vụ băng rộng
  Broadband Inter-Switching System Interface (B-ISSI)
  giao diện hệ thống giữa các tổng đài băng rộng
  Broadband Intercarrier Interface (ATM) (B-ICI)
  giao diện giữa các nhà khai thác băng rộng
  Broadband ISDN User's Part (B-ISUP)
  Phần người sử dụng của ISDN băng rộng
  broadband LAN
  LAN băng rộng
  Broadband Local Exchange (B-ISDN) (B-LE)
  Tổng đài nội hạt băng rộng (B-ISDN)
  Broadband Local Network Technology (BLNT)
  công nghệ mạng nội hạt băng rộng
  Broadband Low Layer Information (B-LLI)
  Thông tin lớp dưới của ISDN băng rộng
  Broadband Network Service (BBNS)
  dịch vụ băng rộng
  Broadband Network Service (BNS)
  dịch vụ mạng băng rộng
  Broadband Network Termination (BNT)
  kết cuối mạng băng rộng
  Broadband Optical Network Termination (BONT)
  kết cuối mạng quang băng rộng
  Broadband Optical Network Unit (BBONU)
  khối mạng quang băng rộng
  Broadband Packet Exchange (StrataCom) (BPX)
  Tổng đài gói băng rộng (StrataCom)
  Broadband Passive Optical Network (BPON)
  mạng quang thụ động băng rộng
  Broadband Remote Line Unit (BRLU)
  khối đường dây đầu xa băng rộng
  Broadband Service Node (BSN)
  nút dịch vụ băng rộng
  Broadband Switch Module (BXM)
  môđun chuyển mạch băng rộng
  Broadband Switching system (BSS)
  hệ thống chuyển mạch băng rộng
  broadband system
  hệ thống dải băng rộng
  Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) (B-TA)
  Bộ thích ứng đầu cuối băng rộng (B-ISDN)
  Broadband Terminal Equipment (B-ISDN) (B-TE)
  Thiết bị đầu cuối băng rộng (B-ISDN)
  Broadband User Network Interface (BUNI)
  giao diện người dùng-mạng băng rộng
  Connectionless Broadband Data Service (ETSI) (CBDS)
  Dịch vụ dữ liệu băng rộng phi liên kết (ETSI)
  Integrated Broadband Communication (IBC)
  thông tin băng rộng liên kết
  Integrated Broadband Communication Network (IBCN)
  mạng thông tin băng rộng tích hợp
  Mobile Broadband System (MBS)
  hệ thống băng rộng di động
  Residential Broadband (RBB)
  băng rộng cho khu dân cư
  Residential Broadband Service (RBBS)
  dịch vụ băng rộng cho khu dân cư
  Switched Digital Video (Broadband) (SDV)
  video chuyển mạch số (băng rộng)
  Trans-national Broadband Backbone (TBB)
  mạng đường trục băng rộng xuyên quốc gia
  dải rộng
  BEX (broadbandexchange)
  tổng đài dải rộng
  broadband amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  broadband channel
  kênh dải rộng
  broadband crosspoint
  điểm ghép nối dải rộng
  broadband exchange (BEX)
  tổng đài dải rộng
  Broadband Integrated Services Digital Network
  mạng số dịch vụ tích hợp dải rộng
  Broadband ISDN
  ISDN dải rộng
  Broadband ISDN service
  dịch vụ ISDN dải rộng
  broadband network
  mạng dải rộng
  broadband noise
  nhiễu dải rộng
  broadband path
  đường dải rộng
  broadband switch
  tiếng ồn dải rộng
  broadband switch
  tạp nhiễu dải rộng
  broadband switching network
  mạng chuyển mạch dải rộng
  broadband turner
  bộ điều hướng dải rộng
  MBS (mobilebroadband services)
  dịch vụ dải rộng di động
  dải tần rộng

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp truyền thông tín hiệu tương tự (tỷ biến) được đặt trưng bởi dải tần rộng. Tín hiệu này thường được tách chia ra hoặc truyền dồn ( multiplex) để cung cấp cho các đường truyền thông đa kênh. Vì các tín hiệu của máy tính là loại tín hiệu số, nên chúng phải được chuyển đổi bằng một quá trình gọi là biến điệu ( modulation) trước khi chúng được truyền qua mạng tín hiệu tương tự. Một modem sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Hệ thống dải rộng dùng phương pháp truyền tương tự. Vì máy tính là thiết bị số, nên yêu cầu phải có các thiết bị giống như modem ở cả hai đầu cáp truyền để chuyển đối tín hiệu từ số thành tương tự hoặc ngược lại. Truyền thông dải rộng có thể mở rộng cự ly khá xa và hoạt động ở tốc độ rất cao. Mạng dải rộng cũng giống như mạng truyền hình cáp, có thể truyền hai hoặc nhiều kênh cùng một lúc (các kênh khác nhau về tần số). Do đó mạng truyền thông dải rộng có thể thực hiện truyền cả dữ liệu lẫn tiếng.

  B-ISDN (BroadbandIntegrated Services Digital Network)
  dải tần rộng ISDN

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X