• Hóa học & vật liệu

    bồn ở công đoạn sau

    Giải thích EN: A refinery installation that contains facilities for sampling, a look box, and controls to divert the products to other locations in the refinery for further processing or to storage tanks. Giải thích VN: Một sự lắp đặt lọc bao gồm các thiết bị cho lấy mẫu, một hộp quan sát và điều khiển sự thay đổi của sản phẩm ở vị trí khác trong khi lọc để xử lý thêm hay cho vào bồn chứa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X