• (đổi hướng từ Tailors)
  /'teilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ may
  the tailor makes the man
  người tốt vì lụa
  to ride like a tailor
  cưỡi ngựa kém

  Ngoại động từ

  May (quần áo..)
  to tailor a costume
  may một bộ quần áo
  Biến đổi, làm cho đáp ứng nhu cầu

  Nội động từ

  Làm thợ may
  Biến đổi, làm cho đáp ứng nhu cầu

  Hình thái từ


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  sửa lắp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X