• (đổi hướng từ Thicknesses)
  /´θiknis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất dày, tính chất dày đặc, tính chất rậm rạp; mức độ dày đặc, mức độ rậm rạp
  Độ dày, bề dày
  Tình trạng đục, trạng thái không trong; trạng thái đặc, trạng thái sền sệt (của nước, rượu, cháo...)
  Tính ngu đần, tính đần độn (người...)
  Tính không rõ, tính lè nhè (của giọng nói...)
  Lớp (đất...), tấm
  three thicknesses of cardboard
  ba tấm các tông
  Tình trạng u ám (thời tiết)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Chiều dày

  Cơ - Điện tử

  độ dày, bề dày, chiều dày, độ đặc, độ đậm

  Toán & tin

  độ dày, bề dày

  Kỹ thuật chung

  bề dày
  độ đặc
  độ đậm
  độ đậm đặc
  độ dày
  độ dầy
  độ rậm rạp (rừng)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X